Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 37 - 48 z 275 nájdených
Obec
Beladice
Ulica
Nitrianska 374
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Komerčný objekt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
234 750 €
Dátum dražby
25.10.2017 16:00
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 10 Súpisová hodnota v € 100 Hodnota (trhová) v € 100 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
100 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Štefanov
Ulica
 139
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Obchodná budova
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 20 Súpisová hodnota v € 17 Hodnota (trhová) v €                                   …
17 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Váha zn. Tonava č. 550842/XII s určenou súpisovou hodnotou vo výške 100 €.
100 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 9 Dlžník: MALASZ s.r.o., IČO: 35 956 038, so sídlom: Cintorínska 24, 921 01 Piešťany Rozsudok OS BA II, č.k.24Cb/123/2010 zo dňa 15.10.2013. Pohľadávka je v súčasnosti vymáhaná v exekučnom konaní č. EX 2520/2013…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
8. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 56 vo výške 960,- EUR Právny titul: Neuhradená faktúra Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:  EUworker Recruitment s.r.o. pred tým BIONET Consulting, s.r.o.  IČO: 35 855 550 Sídlo: Kopčianska 10, 851 01…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
24. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 141-143 vo výške 452.340,- EUR Právny titul: Neuhradená faktúra + Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:   Euroleasing s. r. o. pred tým Upratovacie služby, s. r. o. …
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
50 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Limbach
Ulica
Sadová 521/9 
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
7
Podlahová plocha
0 m2
635 000 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Bratislava-Staré Mesto
Ulica
Drotárska cesta 100
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
POS terminál VeriFone VX 510 spolu s PINpadom 100SE contactless na spojenie s registračnou pokladnicou
40 €
Online aukcia sa skončila