Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 37 - 48 z 264 nájdených
Obec
Bratislava-Staré Mesto
Ulica
Drotárska cesta 100
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Nebytový priestor
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 10 Súpisová hodnota v € 25 Hodnota (trhová) v € 25 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
26 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
100 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Stará Ľubovňa
Ulica
 
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Pozemok
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
5 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Kysucké Nové Mesto
Ulica
Kukučínova 83
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
0 m2
49 500 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.: 12.11…
7 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Automobil
Predmet predaja
osobné motorové vozidlo Ford Mondeo Kombi 1.8i, 16V Ghia EČV: NM993BU, VIN:WF0WXXGBBW6L31013, modrá tmavá, rok výroby: 2006
1 000 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Galanta
Ulica
 3
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Levoča
Ulica
Pod vinicou 57
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Fiľakovo
Ulica
1. mája 74
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený