Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 1 - 12 z 197 nájdených
Obec
Stará Lehota
Ulica
Stará Lehota 14
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
2
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
29.11.2018 09:00
Obec
Bratislava-Podunajské Biskupice
Ulica
Odeská 75
Dražba
Prvá (v sídle dražobníka)
Nehnuteľnosť
Iné
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
79 800 €
Dátum dražby
27.11.2018 09:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
25 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 1 Súpisová hodnota v € 50 Hodnota (trhová) v € 50 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
50 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Prívesný vozík zn. AGADOS HANDY 3 400  E.Č.: NM095YE VIN: TKXHA3175AANS1967 rok výroby 2010 Doplňujúce údaje nájdete v priloženom technickom preukaze!
300 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
50 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 12 Právny dôvod vzniku: Suma účtovaná v účtovníctve Úpadcu  Dlžník: P  & A Group, s.r.o., IČO: 44 394 381, so sídlom: 930 16 Vydrany 1093
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Fotelka
2 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
  Číslo súpisovej zložky 1 Súpisová hodnota v € 30 Hodnota (trhová) v € 30 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zá…
50 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
16. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 92 vo výške 138,75 EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    ppm factum s. r. o. IČO: 35 913 614 Sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava  Odpoveď…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
6. Skrinka malá (stojan na monitor PC)
6 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
90 €
Dátum predaja
nie je stanovený