Pripravujeme dražbu penziónu a rekreačnej chaty vo Vinnom a Kaluži, okres Michalovce Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Vinné
Katastrálne územie:
Vinné
Ulica:
Vinné 6060
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obec: Vinné, katastrálne územie: Vinné, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor,

 1. na liste vlastníctva č. 3386, a to konkrétne:
 • Penzión LUCUS s barom so súpisným číslom 6060 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1103 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • rekreačná chata so súpisným číslom 6061 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1102 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1066/82 o výmere 775 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1066/177 o výmere 168 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1102 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1103 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 1“) a

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obec: Kaluža, katastrálne územie: Kaluža, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor

 1. na liste vlastníctva č. 1369, a to konkrétne:
 • Penzión LUCUS s barom so súpisným číslom 460 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 973/2 o výmere 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 973/2 o výmere 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 2“) a
 1. na liste vlastníctva č. 1668, a to konkrétne:
 • pozemok parcely registra “C“ č. 973/4 o výmere 1697 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 3“ s spolu s Nehnuteľnosťou 1 a Nehnuteľnosťou 2 ďalej len ako “Nehnuteľnosť”)