Kontakt

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o.
Kopčianska 10
851 01  Bratislava 

e-mail:
as@aukcnaspolocnost.sk

tel.:
+421 2 21 025 470

volajte v úradných hodinách
9:00 - 17:00

Mgr. Marek Piršel
0918 747 587

JUDr. Jana Živická
0917 822 724