Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Bake Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Baka
Katastrálne územie:
Baka
Ulica:
Baka 297
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec: Baka, katastrálne územie: Baka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 176, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 297 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 334/7 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 334/7 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 334/11 o výmere 897 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 297, kat. územie Baka

Je situovaný v zastavanom území obce. Ide o čiastočne podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Dom má plochú strechu. Napojený je na vodu, elektrinu a plyn z verejných sietí. Odkanalizovaný je do žumpy. Do užívania bol daný v roku 1976.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 26,59 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora, schodisko a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 114,53 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, štyri obytné miestnosti a terasa.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 96,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosné steny v suteréne sú taktiež z prostého betónu, na nadzemných podlažiach sú murované. Stropné konštrukcie sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Okná sú drevené zdvojené s vonkajšími žalúziami. Vstupné dvere do domu sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú drevené v oceľových zárubniach. Schodisko je železobetónové monolitické so stupňami z liateho terazza. Povrchovú úpravu stien tvorí vápenná omietka hladká, vonkajších stien brizolit. Nášľapnú vrstvu podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha, liate terazzo a keramická dlažba. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné sú taktiež z pozinkovaného plechu. Krytinu strechy tvoria asfaltové natavované pásy. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, odsávačom pár, elektrickou rúrou s varnou doskou a s umývačkou riadu. V kúpeľni je liatinová vaňa, keramické umývadlo, batérie sú pákové nerezové. V samostatnom WC je keramická WC misa so zadným splachovaním. Príprava TÚV je zabezpečená zásobníkovým ohrievačom. Vykurovanie domu je lokálne. V dome sú rozvody vykurovania s panelovými radiátormi.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.