Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 1 - 12 z 48 nájdených
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM! Číslo súpisovej zložky 11 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 75 Zabezpečovacie právo (druh, poradie,…
75 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 12 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh,…
20 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 15 Súpisová hodnota v € 90 Hodnota (trhová) v € 45 Zabezpečovacie právo (druh,…
45 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 16 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 5 Zabezpečovacie právo (druh,…
5 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 17 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh,…
20 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 20 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 75 Zabezpečovacie právo (druh,…
75 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 22 Súpisová hodnota v € 110 Hodnota (trhová) v € 55 Zabezpečovacie právo (druh,…
55 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 23 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 75 Zabezpečovacie právo (druh,…
75 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 24 Súpisová hodnota v € 50 Hodnota (trhová) v € 25 Zabezpečovacie právo (druh,…
25 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 26 Súpisová hodnota v € 1.000 Hodnota (trhová) v € 500 Zabezpečovacie právo (druh,…
500 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 28 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh,…
20 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 46 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 5 Zabezpečovacie právo (druh,…
5 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00