Správcovské služby

Pôsobenie dvoch konkurzných správcov - Mgr. Mareka Piršela JUDr. Jany Živickej zabezpečuje komplexné správcovské služby v 6 krajoch na Slovensku v oblasti konkurzných konaní. Hlavnou prioritou ich pôsobenia je expresné ukončenie konkurzných konaní zabezpečením rýchleho speňaženia majetku predchádzajúc tým zbytočným prieťahom v konaní. Expresné ukončenie konkurzných konaní je zabezpečené najmä prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., ktorá zabezpečuje výkon dobrovoľných dražieb ako jedného zo spôsobov speňaženia nehnuteľného majetku v konkurzu. 

Mgr. Marek Piršel - Správca
Kopčianska 10
851 01  Bratislava 

e-mail:
pirsel@advokat-pirsel.eu

tel.:
0918 / 747 587

JUDr. Jana Živická
Bakossova 8
974 01 Banská Bystrica

e-mail:
zivicka@advokat-pirsel.eu

tel.:
0917 / 822 724