Správcovské služby

Pôsobenie troch konkurzných správcov - JUDr. Mareka Piršela, JUDr. Jany Živickej a Mgr. Jany Čižmárovej zabezpečuje komplexné správcovské služby na celom Slovensku v oblasti konkurzných konaní. Hlavnou prioritou ich pôsobenia je expresné ukončenie konkurzných konaní zabezpečením rýchleho speňaženia majetku predchádzajúc tým zbytočným prieťahom v konaní. Expresné ukončenie konkurzných konaní je zabezpečené najmä prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., ktorá zabezpečuje výkon dobrovoľných dražieb ako jedného zo spôsobov speňaženia nehnuteľného majetku v konkurzu. 

JUDr. Marek Piršel - Správca
Kopčianska 10
851 01  Bratislava 

e-mail:
pirsel@advokat-pirsel.eu

JUDr. Jana Živická - Správca
Bakossova 8
974 01 Banská Bystrica

e-mail:
zivicka@advokat-pirsel.eu


Mgr. Jana Čižmárová - Správca
Kopečná 252/2
058 01 Poprad

e-mail:
cizmarova@advokat-pirsel.eu