Zobrazené záznamy 1 - 20 z 100 nájdených
Názov úpadcu:
Anna Foltínová
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
4K/32/2014
Vyhlásený:
25.08.2014
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
F - Agro s.r.o.
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
3K/20/2015
Vyhlásený:
04.05.2015
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Peter Köberling
Príslušný súd:
OS Trnava
Spisová značka:
25K/14/2015
Vyhlásený:
27.04.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Martina Konáriková
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
4K/44/2014
Vyhlásený:
10.09.2014
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Rudolf Markovič
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
3K/48/2013
Vyhlásený:
23.01.2014
Názov úpadcu:
Ján Široký
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
2K/76/2013
Vyhlásený:
13.01.2014
Názov úpadcu:
Štefan Víťazka
Príslušný súd:
OS Trnava
Spisová značka:
36K/26/2014
Vyhlásený:
17.09.2014
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Tibor Holocsi
Príslušný súd:
OS Trnava
Spisová značka:
36K/35/2014
Vyhlásený:
05.12.2014
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Peter Papaj
Príslušný súd:
OS Trenčín
Spisová značka:
38K/34/2015
Vyhlásený:
17.07.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Gabriel Csöz
Príslušný súd:
OS Trnava
Spisová značka:
25K 6/2015
Vyhlásený:
07.04.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Prvá metropolitná s.r.o.
Príslušný súd:
OS BA I
Spisová značka:
8K/50/2014
Vyhlásený:
19.05.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Martin Stredanský
Príslušný súd:
OS BA I
Spisová značka:
8K/51/2015
Vyhlásený:
17.12.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Jozef Suja
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
1K/93/2015
Vyhlásený:
13.01.2016
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Dominika Polačeková
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
1K/60/2015
Vyhlásený:
12.08.2015
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Patrik Kriška
Príslušný súd:
OS Nitra
Spisová značka:
32K/68/2015
Vyhlásený:
04.11.2015
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Dominik Oravec
Príslušný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
31K/65/2015
Vyhlásený:
22.10.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Helena Čičová
Príslušný súd:
OS Trenčín
Spisová značka:
40K/43/2015
Vyhlásený:
23.10.2015
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Soňa Klepochová
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
8K/41/2015
Vyhlásený:
09.12.2015
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Peter Káplócky
Príslušný súd:
OS BA I
Spisová značka:
6K/31/2016
Vyhlásený:
29.06.2016
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Peter Gál
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2K/23/2016
Vyhlásený:
25.04.2016
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724