Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 229 - 240 z 309 nájdených
Dražba
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet dražby
Apple iPad, používaný spolu s nabíjačkou
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Zlaté Klasy
Ulica
Horná 274/28
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 115 Súpisová hodnota v € 70,- € Hodnota (trhová) v € 70,- € Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na…
70 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 128 Súpisová hodnota v € 20,- €/ks Hodnota (trhová) v € 20,- €/ks Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,…
20 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Malčice
Ulica
Malčice 261
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
75 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Košice-Sever
Ulica
Krupinská 12
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 9 Dlžník: MALASZ s.r.o., IČO: 35 956 038, so sídlom: Cintorínska 24, 921 01 Piešťany Rozsudok OS BA II, č.k.24Cb/123/2010 zo dňa 15.10.2013. Pohľadávka je v súčasnosti vymáhaná v exekučnom konaní č. EX 2520/2013…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
12. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 60 vo výške 21.878,40 EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    MOONSITE, s. r. o. IČO: 46 513 388 Sídlo: Mostová 381, 958 01 Partizánske Odpoveď…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
2. Skriňa - vysoká, uzavretá
16 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
70 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Externý box- Icy box IB-231StU s USB portom  Používané, dobrý stav
5 €
Online aukcia sa skončila