Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 25 - 36 z 206 nájdených
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 103 Súpisová hodnota v € 20,- € Hodnota (trhová) v € 20,- € Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na…
20 €
Čas do konca aukcie
20.12.2018 08:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 118 Súpisová hodnota v € 30,- € Hodnota (trhová) v € 30,- € Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na…
30 €
Čas do konca aukcie
20.12.2018 08:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 132 Súpisová hodnota v € 15,- € Hodnota (trhová) v € 15,- € Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na…
15 €
Čas do konca aukcie
20.12.2018 08:00
Obec
Hoste
Ulica
Hoste 126
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Chľaba
Ulica
Chľaba 171
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Fiľakovo
Ulica
Farská Lúka 62
Dražba
Tretie a ďalšie kolo
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
3
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Bracovce
Ulica
Bracovce 150
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
  Číslo súpisovej zložky 122 Súpisová hodnota v € 5,- €/ks Hodnota (trhová) v € 5,- €/ks Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dô…
5 €
Čas do konca aukcie
20.12.2018 08:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Automobil
Predmet predaja
  Číslo súpisovej zložky 1 Súpisová hodnota v € 250,00 Hodnota (trhová) v € 250,00 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na z…
250 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Prešov
Ulica
Sabinovská 95
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
4
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Suchá Hora
Ulica
Suchá Hora 398
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený