Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 13 - 24 z 264 nájdených
Obec
Ilava
Ulica
Pivovarská 17
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
3
Podlahová plocha
0 m2
49 200 €
Dátum dražby
27.06.2018 16:30
Obec
Žilina
Ulica
Nižedvorská 16
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
332 m2
178 000 €
Dátum dražby
29.05.2018 10:30
Obec
Beladice
Ulica
Nitrianska 374
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Komerčný objekt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
234 750 €
Dátum dražby
25.10.2017 16:00
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 4 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 10 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
10 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Televízor zn. PHILIPS s uhlopriečkou 55 cm, model: NO 22PFL3404/12, používaný   Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Martin Stredanský, nar.: 22.09.1984, bytom Obilná 1570/50, 900 27 Bernolákovo, týmto zverejňujem …
35 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 14 Súpisová hodnota v € 20 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
14 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Váha zn. Tonava č. 550842/XII s určenou súpisovou hodnotou vo výške 100 €.
100 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Zvolen
Ulica
Sokolská 19
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Administratívna budova
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
1 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
15. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 88 – 91  vo výške 2.160,- EUR Právny titul: Neuhradená faktúra + Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    NEKSTEN s.r.o. IČO: 45 470 383 Sídlo: Zbrojničn…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
5. Televízor - plochý, závesný - Samsung
57 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Externý box- Icy box IB-231StU s USB portom  Používané, dobrý stav
5 €
Online aukcia sa skončila