Dražba obchodu na Hlavnej ulici č. 55 v Dunajskej Strede Prvá (v sídle dražobníka) 3D Vizualizácia

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
29.07.2024 10:15
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
09.07.2024 10:00
Druhá obhliadka:
23.07.2024 10:00
Najnižšie podanie:
126 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
126 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda
Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Ulica:
Hlavná 55
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6633, a to konkrétne:

  • obchod C.7 so súpisným číslom 4235 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2475/128 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2475/128 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Obchod C.7, súpisné číslo 4235, katastrálne územie Dunajská Streda

Predmetom dražby je obchod v radovej zástavbe obchodných priestorov situovaných v centre mesta Dunajská Streda na ulici Hlavná. Jedná sa o murovanú dvojpodlažnú budovu bez podpivničenia. Priestor bol daný do užívania v roku 1996. Obchod je prístupný po miestnej komunikácii. Priestor bol v čase obhliadky prevádzkovaný ako cestovná kancelária.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: kancelária, chodba, WC a schodisko.

Zastavaná plocha 1.NP je 43,4 m2.

 

2.NP: kancelária s kuchynským kútom.

Zastavaná plocha 2.NP je 43,4 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Predmet dražby je založený na betónových základoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné steny sú murované z pálených tehál hr. 380 mm. Vnútorné steny sú murované z pálených tehál hr. 250 a 100 mm. Obchod je z prednej a zadnej strany zateplený polystyrénom. Strop nad 1.NP je železobetónový so sadrokartónovým podhľadom s bodovým osvetlením osadeným v podhľade, na 2.NP je drevený trámový strop so sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová, tvorená dreveným krovom s krytinou z ťažkej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí tenkovrstvová omietka ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vstupné dvere sú atypické drevené presklené, interiérové dvere sú na báze dreva osadené v obložkovej zárubni. Okná sú drevené s izolačným dvojsklom, na 2.NP sú drevené strešné okná. Presklenie okien na 1.NP a vstupných dvier je z bezpečnostného skla (ochrana proti vlámaniu). Schodisko je točité oceľové, stupne sú z tvrdého dreva bez podstupníc, zábradlie a madlo je z tepaného kovu. Nášľapnú vrstvu podláh tvorí keramická dlažba. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka s maľovkou. Vo WC je keramický obklad stien. Na 2.NP je kuchynský kút tvorený kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom. Vo WC je keramická WC misa so zadným splachovaním a umývadlo osadené v kúpeľňovej skrinke. Obchod je napojený na všetky inžinierske siete z verejných rozvodov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Zdrojom TÚV a ÚK je vlastný značkový plynový kotol. Vykurovanie je podlahové teplovodné. Priestor je klimatizovaný a je vybavený zabezpečovacím zariadením.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.