Zobrazené záznamy 41 - 60 z 100 nájdených
Názov úpadcu:
Alexander Dobi
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
3OdK/193/2017
Vyhlásený:
05.10.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Daniela Švidraňová
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
3OdK/214/2017
Vyhlásený:
20.10.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Júlia Lichtmanová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
3OdK/288/2017
Vyhlásený:
04.11.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Iveta Štepánková
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2OdK/353/2017
Vyhlásený:
22.11.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Jozef Husár
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
3OdK/435/2017
Vyhlásený:
25.11.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Bc. Milota Kuchárová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
3OdK/463/2017
Vyhlásený:
02.12.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Juraj Harvan
Príslušný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/13/2016
Vyhlásený:
25.05.2016
Kontakt:
JUDr. Juraj Klačan, +421 918 814 799
Názov úpadcu:
Jaroslav Jančo
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
3OdK/508/2017
Vyhlásený:
19.12.2017
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Andrea Oláhová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
3OdK/554/2017
Vyhlásený:
29.12.2017
Kontakt:
JUDr. Mrúzová, +421 903 747 587
Názov úpadcu:
Andrea Hnatkovičová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
4OdK/429/2017
Vyhlásený:
30.12.2017
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Erika Kuchtová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
4OdK/26/2018
Vyhlásený:
24.01.2018
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Eva Šimčíková
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2OdK/9/2018
Vyhlásený:
31.01.2018
Kontakt:
JUDr. Mrúzová, +421 903 747 587
Názov úpadcu:
Zuzana Radičová
Príslušný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37OdK/25/2018
Vyhlásený:
02.02.2018
Kontakt:
JUDr. Juraj Klačan, +421 918 814 799
Názov úpadcu:
Jozef Gábriš
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
3OdK/67/2018
Vyhlásený:
08.02.2018
Názov úpadcu:
design design s.r.o. - v likvidácii
Príslušný súd:
OS Bratislava I
Spisová značka:
37K/30/2017
Vyhlásený:
22.03.2018
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Vladimír Cejzl
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/224/2019
Vyhlásený:
15.03.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Pavol Učník
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/133/2019
Vyhlásený:
20.02.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Igor Stano
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/130/2019
Vyhlásený:
25.02.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Štefan Tóth
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/191/2019
Vyhlásený:
11.03.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Oľga Rusková
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/263/2019
Vyhlásený:
29.03.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724