Opakovaná dražba 3 - izbového bytu v Trnave! NIŽŠIA CENA! Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
30.05.2024 09:00
Miesto dražby:
kaviareň na 1.poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
14.05.2024 13:15
Druhá obhliadka:
24.05.2024 10:15
Najnižšie podanie:
109 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
146 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Trnava
Obec:
Trnava
Katastrálne územie:
Trnava
Ulica:
Čajkovského 6332/45
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7278, a to konkrétne:

  • byt č. 68 nachádzajúci sa na 7.p. bytového domu – 72 b.j. – Čajkovského 42-45 so súpisným číslom 6332, vchod: Čajkovského 45 v Trnave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1635/76 o výmere 727 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej spolu len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 139/10000  (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 68, Čajkovského 45, katastrálne územie Trnava

Predmet dražby je situovaný v zastavanom území mesta Trnava na ulici Čajkovského 45, v zástavbe bytových domov v intraviláne mesta Trnava. Trnava je krajské mesto vzdialené od hlavného mesta SR Bratislava do 50 km. Bytový dom má 9 nadzemných podlaží, jedno polozapustené podzemné podlažie a plochú strechu. Vstup do domu sa nachádza na medzipodlaží, na 1. PP sa nachádzajú pivnice k jednotlivým bytom, komunikačné priestory, spoločné priestory a technická vybavenosť domu. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty. Bytový dom prešiel rekonštrukciou. Rekonštruované boli - strecha, klampiarske konštrukcie, vonkajšia omietka, vrátane kontaktného zatepľovacieho systému, okná v spoločných priestoroch, výťah, vstupná brána, zvončeky a elektrický vrátnik. Dom bol daný do užívania v roku 1973.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 68 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, loggia a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 68 je 66,95 m2 (vrátane výmery pivnice o veľkosti 1,71 m2 a bez výmery loggie o veľkosti 4,72 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Zvislé nosné steny sú železobetónové, priečky sú železobetónové celostenové, stropné konštrukcie sú železobetónové plné doskové s rovným podhľadom. Bytové jadro je murované. Dom má plochú strechu, jednoplášťovú, odvetranú. V dome sú štyri vchody, každý má jeden vstup riešený ako plastové jednokrídlové dvere s otváraním na elektromagnetický čip. Vo vchode je jeden výťah. Schodisko je dvojramenné, prefabrikované s povrchovou úpravou stupňov z liateho terazza. Vo vstupnom priestore a na schodiskových podestách je keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov sú riešené kontaktným zatepľovacím systémom s omietkou na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápennocementová omietka hladká so soklom z olejového náteru. Vykurovacia sústava v dome je vyregulovaná. Vykurovanie a príprava TÚV sú diaľkové z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné rozvody.

 

Byt

Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, interiérové dvere sú na báze dreva osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v byte tvorí prevažne veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Povrchovú úpravu stien tvorí vápennocementová hladká omietka, v kúpeľni s WC je keramický obklad. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s elektrickou rúrou, plynovou varnou doskou, digestorom a nerezovým drezom. V kúpeľni je sprchový kút, keramické umývadlo osadené v kúpeľňovej skrinke a keramická WC kombi misa. Z obývacej izby je prístupná loggia. V obývacej izbe je klimatizácia. K bytu prislúcha pivnica umiestnená na 1. PP.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.