Dražba stavebných pozemkov vo Hviezdoslavove!

Dražba

Dátum dražby:
29.07.2024 09:30
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka