Dražba rodinného domu v Pohronskej Polhore, okres Brezno

Dražba

Dátum dražby:
28.09.2023 14:30
Výška zábezbeky:
10 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka