Opakovaná dražba bytu na Šancovej ulici v Bratislave spolu s nebytovým priestorom

Dražba

Dátum dražby:
28.02.2023 12:30
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka