Opakovaná dražba rodinného domu v Zlatých Moravciach, NIŽŠIA CENA!

Dražba

Dátum dražby:
07.09.2022 09:45
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka