Dražba rodinného domu v obci Smolenice (okres Trnava)

Dražba

Dátum dražby:
30.05.2022 08:45
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka