Dražba domu s prístavbou v Pezinku!

Dražba

Dátum dražby:
16.12.2021 10:00
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka