Dražba rodinného domu v obci Kalinovo, okres Poltár!

Dražba

Dátum dražby:
07.12.2021 14:00
Výška zábezbeky:
7 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka