Dražba rodinného domu v Michalovciach!

Dražba

Dátum dražby:
07.12.2021 09:00
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka