Dražba 3-izbového bytu na Iľjušinovej ul. v Bratislave - Petržalke!

Dražba

Dátum dražby:
02.11.2021 10:15
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka