Dražba 2 - izbového bytu na Mamateyovej ul. v Bratislave - Petržalka!

Dražba

Dátum dražby:
02.11.2021 11:15
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka