Dražba rodinného domu v Semerove, okres Nové Zámky

Dražba

Dátum dražby:
29.11.2021 14:30
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka