Dražba rodinného domu v obci Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda!

Dražba

Dátum dražby:
31.01.2022 09:45
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka