Dražba rodinného domu v Šoporni

Dražba

Dátum dražby:
29.11.2021 15:15
Výška zábezbeky:
10 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka