Dražba rodinného domu v obci Modra, okres Pezinok!

Dražba

Dátum dražby:
16.12.2021 09:15
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka