Dražba rozostavaného rodinného dvojdomu v Miloslavove, okres Senec!

Dražba

Dátum dražby:
02.11.2021 09:15
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka