Opakovaná dražba rozostavaného rodinného domu v Trnovci nad Váhom

Dražba

Dátum dražby:
16.12.2021 12:30
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka