OPAKOVANÁ dražba rekreačnej chaty v Pezinku - Slnečné údolie

Dražba

Dátum dražby:
29.11.2021 10:15
Výška zábezbeky:
30 000 €
Minimálne prihodenie:
3 000 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka