Dražba rodinného domu v obci Vrbové, okres Piešťany!

Dražba

Dátum dražby:
28.04.2021 09:30
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka