Opakovaná dražba bytu v Harmanci

Dražba

Dátum dražby:
07.12.2021 15:30
Výška zábezbeky:
5 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka