Dražba rodinného domu v Krušovciach, okres Topoľčany

Dražba

Dátum dražby:
28.04.2021 11:30
Výška zábezbeky:
10 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka