2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Kurimka (okr. Svidník), teraz za najnižšiu cenu!

Dražba

Dátum dražby:
06.12.2021 16:45
Výška zábezbeky:
7 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka