Dražba rodinného domu v Rimavskej Sobote

Dražba

Dátum dražby:
07.12.2021 14:45
Výška zábezbeky:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €Spoluvlastníci

Pridať ďalšieho spoluvlastníka