Zobrazené záznamy 81 - 100 z 100 nájdených
Názov úpadcu:
Erika Voletzová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/966/2019
Vyhlásený:
26.11.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Eva Feherpatakyová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/1022/2019
Vyhlásený:
05.12.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Iveta Radičová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/1034/2019
Vyhlásený:
09.12.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
OIL ONE, a.s.
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
38K/17/2019
Vyhlásený:
13.03.2020
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Katarína Ružová
Príslušný súd:
OS BA I
Spisová značka:
32OdK/57/2020
Vyhlásený:
20.05.2020
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Tomáš Varga
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/535/2020
Vyhlásený:
02.12.2020
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Renata Oračková
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/577/2020
Vyhlásený:
11.01.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Ladislav Benko
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/41/2021
Vyhlásený:
19.03.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Iveta Sedláčková
Príslušný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
4OdK/80/2020
Vyhlásený:
04.11.2020
Kontakt:
Mgr. Jana Žifčáková, +421 903 747 587
Názov úpadcu:
Iveta Tóthová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
3OdK/558/2017
Vyhlásený:
20.04.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Mgr. Beata Ivanová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/108/2021
Vyhlásený:
08.06.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Mária Veselková
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/146/2021
Vyhlásený:
25.06.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Valéria Koberová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/181/2021
Vyhlásený:
13.07.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Peter Brindák
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/174/2021
Vyhlásený:
26.07.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Ján Mikloš
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/267/2021
Vyhlásený:
13.09.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
ADALIA-SK s. r. o.
Príslušný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/1/2020
Vyhlásený:
07.10.2020
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Ján Bartek
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/303/2021
Vyhlásený:
23.09.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Radoslav Štajer
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/334/2021
Vyhlásený:
06.10.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Igor Pavčo
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/367/2021
Vyhlásený:
05.11.2021
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
HK REAL, s. r. o.
Príslušný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/12/2022
Vyhlásený:
19.05.2022
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090