Zobrazené záznamy 61 - 79 z 79 nájdených
Názov úpadcu:
Dominika Feszlerová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/271/2019
Vyhlásený:
01.04.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Vlasta Oláhová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/82/2019
Vyhlásený:
06.02.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Dušan Čief
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/322/2019
Vyhlásený:
09.04.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Andrea Harvanová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4Odk/439/2019
Vyhlásený:
07.05.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Zlata Teséryová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/383/2019
Vyhlásený:
18.04.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Marek Bača
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/395/2019
Vyhlásený:
24.04.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Ján Grexa
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
5OdK/682/2018
Vyhlásený:
12.11.2018
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Josef Koreň
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/67/2018
Vyhlásený:
21.05.2018
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Andrea Harvanová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/439/2019
Vyhlásený:
07.05.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Marián Fazekáš
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/480/2019
Vyhlásený:
21.05.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Michal Radič
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/525/2019
Vyhlásený:
28.05.2019
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Vladimír Ličko
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/555/2019
Vyhlásený:
04.06.2019
Názov úpadcu:
Ivan Gažík
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/615/2019
Vyhlásený:
25.06.2019
Názov úpadcu:
Martin Ivanič
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/630/2019
Vyhlásený:
28.06.2019
Názov úpadcu:
Ján Oláh
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/647/2019
Vyhlásený:
11.07.2019
Názov úpadcu:
Dominik Vereš
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/703/2019
Vyhlásený:
24.07.2019
Názov úpadcu:
Barbora Nairan
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
2OdK/761/2019
Vyhlásený:
08.08.2019
Názov úpadcu:
Jozef Benčík
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
4OdK/798/2019
Vyhlásený:
27.08.2019
Názov úpadcu:
Mária Marázová
Príslušný súd:
OS BB
Spisová značka:
5OdK/827/2019
Vyhlásený:
04.09.2019