Zobrazené záznamy 21 - 40 z 100 nájdených
Názov úpadcu:
Vladimír Brtko
Príslušný súd:
OS Žilina
Spisová značka:
3K/6/2016
Vyhlásený:
14.04.2016
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Milan Holečka
Príslušný súd:
OS Nitra
Spisová značka:
27K/5/2016
Vyhlásený:
14.04.2016
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Branislav Slotta
Príslušný súd:
OS Žilina
Spisová značka:
2K/6/2016
Vyhlásený:
13.05.2016
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
František Drgoňa
Príslušný súd:
OS Nitra
Spisová značka:
32K/17/2016
Vyhlásený:
01.06.2016
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Jana Drietomská
Príslušný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
36K/5/2016
Vyhlásený:
13.05.2016
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Milan Silný
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2K/39/2016
Vyhlásený:
27.05.2016
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Jozefa Šálková
Príslušný súd:
OS Žilina
Spisová značka:
3K/18/2011
Vyhlásený:
14.07.2011
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Bc. Peter Janák
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
4K/41/2016
Vyhlásený:
20.07.2016
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Peter Hlísta
Príslušný súd:
OS Trenčín
Spisová značka:
38K/51/2016
Vyhlásený:
08.10.2016
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Adriana Durajová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2K/86/2016
Vyhlásený:
14.12.2016
Názov úpadcu:
Janka Mešťanová
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
4K/8/2017
Vyhlásený:
17.03.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Daniel Velčický
Príslušný súd:
Okresný súd Bratislava I.
Spisová značka:
6K/14/2017-43
Vyhlásený:
19.04.2017
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Miroslav Mozolák
Príslušný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
36K/46/2016
Vyhlásený:
03.02.2017
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Marián Ďurkovič
Príslušný súd:
OS Trenčín
Spisová značka:
40K/62/2016
Vyhlásený:
22.05.2017
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Marián Kondlla
Príslušný súd:
OS Trenčín
Spisová značka:
40K/3/2017 S1562
Vyhlásený:
08.06.2017
Kontakt:
Mgr. Jana Čižmárová, +421 911 532 090
Názov úpadcu:
Janka Vontorčíková
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2OdK/51/2017
Vyhlásený:
16.06.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Július Konôpka
Príslušný súd:
OS B. Bystrica
Spisová značka:
2OdK/219/2017
Vyhlásený:
15.08.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Ľuboš Kysucký
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
1K/56/2015
Vyhlásený:
19.08.2015
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Ondrej Berki
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
3OdK/129/2017
Vyhlásený:
15.09.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724
Názov úpadcu:
Katarína Bariová
Príslušný súd:
OS Banská Bystrica
Spisová značka:
3OdK/147/2017
Vyhlásený:
23.09.2017
Kontakt:
JUDr. Živická, 00421 917 822 724