Po dohode so záujemcami pripravujeme 2 opakovanú dražbu 2 izbového bytu v obci Komárno Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
21 750 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
29 000 €
Dražobná zábezpeka:
6 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Komárno
Katastrálne územie:
Komárno
Ulica:
E. B. Lukáča 14

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 10 nachádzajúce sa na 1. p. obytného domu, so súpisným číslom 1351, vchod: 14 na ul. E. B. Lukáča 14 v Komárne (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5889 o výmere 280 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na Pozemku o veľkosti 5040/60090, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 9125, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno.

Opis predmetu dražby

Obytný dom so súp. číslom 1351 je obdĺžnikového tvaru a je osadený v rovinatom teréne. Má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia, dva vchody a v každom vchode je po 6 bytov. V l. PP sa nachádzajú spoločné priestory a pivničné kobky prislúchajúce k jednotlivým bytom. Na 1.-3. NP sú byty. Vstup do obytného domu je priamo z chodníka, na úrovni 1. NP (prízemie). Bytový dom bol daný do užívania v roku 1955.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 10 pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa chápe chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a pivnica. Celková podlahová plocha bytu č. 10 z nameraných hodnôt vrátane príslušenstva je 58,40 m2 (z toho pivnica je 8 m2). Byt má balkón o výmere cca 1, 5 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Obytný dom

Obytný dom má podlažia prístupné schodiskom. Obytný dom je založený na železobetónových základoch s vodorovnými izoláciami proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie domu sú murované z pálených tehál. Schodišťové steny a steny oddeľujúce sekcie majú hr. 30 cm. Priečky sú murované z tehál. Stropy sú zo železobetónových stropných panelov. Dom má väznicovú sedlovú strechu. Strešná krytina je pálená škridlová. Cez strešný plášť prechádzajú komíny určené na lokálne, prípadne ústredné kúrenie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obytný dom je zateplený. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Vnútornú povrchovú úpravu spoločných priestorov tvorí omietka vápenná hladká resp. drsná na báze umelých vlákien s olejovým soklom do výšky 1,50 m. Schodisko je železobetónové prefabrikované, dvojramenné s povrchom terazzo. Okenné a dverné otvory sú preklenuté železobetónovými prefabrikovanými prekladmi. Okná spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je riešený lokálne pre každý byt. Proti atmosférickým poruchám je obytný dom chránený bleskozvodom. V roku 2010 bola v dome prevedená kompletná rekonštrukcia, v rámci ktorej bola opravená konštrukcia krovu, nová strešná krytina, nové klampiarske konštrukcie, bleskozvody, okná a vchodové dvere, zateplenie domu, nové vonkajšie omietky.

Byt

Byt bol v roku 2014 čiastočne rekonštruovaný - boli zrealizované nové rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie, plastové okná s vnútornými žalúziami, nové podlahy, obklady, kuchynská linka a zariaďovacie predmety. Povrch vnútorných stien je zhotovený z hladkých sadrových omietok. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné oceľové; interiérové dvere v byte sú drevené hladké plné alebo presklené/skladacie, osadené v oceľových zárubniach. Okná a balkónové dvere bytu sú plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie v byte je elektrickými olejovými radiátormi. Ohrev TÚV je umiestnený v kúpeľni - elektrický zásobníkový ohrievač. Byt je napojený na tieto siete technickej infraštruktúry - domový rozvod vodovodu a kanalizácie, elektro NN.

 

Vybavenie bytu:

Chodba:                              

 • laminátové plávajúce parkety,

Obytné miestnosti:                

 • laminátové plávajúce parkety

Kúpeľňa s WC:                     

 • murované jadro - keramický obklad stien a keramická dlažba
 • vaňa rohová
 • umývadlo- 1 ks
 • pákové nerezové batérie - 2 ks
 • príprava napojenia vody, kanalizácie a elektroinštalácie
 • WC kombi
 • elektrický zásobníkový ohrievač TÚV

Kuchyňa:                                            

 • obklad za kuchynskou linkou
 • laminátové plávajúce parkety
 • príprava napojenia vody, kanalizácie a elektroinštalácie
 • kuchynská linka na báze DT
 • nerezový drez, páková drezová batéria
 • elektrický sporák

Predmet dražby sa nachádza vo veľmi dobrom stave.