Dražba veľkého rodinného domu so zimnou záhradou v obci Udavské!!! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.11.2018 18:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
06.11.2018 10:00
Druhá obhliadka:
27.11.2018 10:00
Najnižšie podanie:
62 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
62 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Humenné
Obec:
Udavské
Katastrálne územie:
Udavské
Ulica:
 401

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Humenné, obec: Udavské, katastrálne územie: Udavské, zapísané v evidencii Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 975, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 401 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 100/1 o výmere 507 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len „Nehnuteľnosť 1“),

2. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Humenné, obec: Udavské, katastrálne územie: Udavské, zapísané v evidencii Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 771, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 100/1 o výmere 507 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len „Nehnuteľnosť 2“ a spolu s Nehnuteľnosťou 1 len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v obci Udavské, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na okraji obce v tichej lokalite.    

Na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Humennom zo dňa 20. 7. 1993, bol začiatok užívania domu v roku 1993. Na základe výpovede vlastníka a podľa zistenia znalcom pri obhliadke,     bola v roku 2010 k rodinnému domu zrealizovaná prístavba jednej obytnej miestnosti s loggiou, ktorá je staticky a funkčne prepojená s pôvodnou stavbou domu.

Dom je napojený na verejný rozvod ELI, zemného plynu, verejnú kanalizáciu a verejný vodovod.

 

Dispozičné riešenie:

Hlavný vstup do domu je situovaný z čelnej južnej strany pozemku od prístupovej komunikácie cez predložené schody       do 1.NP domu.

Z vnútornej strany rodinného domu sa vnútorným schodiskom dostaneme do suterénu.

Suterén tvorí: chodba, hobby miestnosť s kuchynským kútom, technická miestnosť, práčovňa, kúpeľňa, WC, sauna                            a zádverie s východom do zimnej záhrady a ďalej do východnej časti dvora.

Zastavaná plocha suterénu je 112,23 m2.

 

1.NP tvorí: zádverie, hala so schodiskom do podkrovia a do suterénu domu, kuchyňa s jedálňou, špajza, kúpeľňa                          s umývadlom a sprchovacím kútom, samostatné WC, obývacia izba s prechodom do prístavby, v ktorej sa nachádza     jedna izba a loggia orientovaná na južnú svetovú stranu do ulice. Vnútorným schodiskom sa dostaneme do podkrovia.

Zastavaná plocha I. NP je 112,23 m2.

 

Podkrovie tvorí: chodba, WC a 4 x izba.

Zastavaná plocha podkrovia je 89,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska je hr. 150 mm s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu, 1.NP a podkrovia je z pálených tehál - tehloblokov hr. 450 mm,                                  z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej omietky na zateplení. Priečky v dome sú vybudované                            z pálených tehál. Sokel z južnej strany domu je na úrovni nadzemnej časti suterénu vymurovaný z lomového kameňa.

Strop nad suterénom a 1.NP je montovaný z keramických dosák Hurdis zaliatych železobetónovou doskou. Strop nad     podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom obloženým dreveným palubovým obkladom so zateplením, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je     riešené ako ústredné teplovodné s panelovými radiátormi a zdrojom tepla - kotlom závesným plynovým Turbo,     umiestneným v technickej miestnosti v suteréne.

V obývacej izbe v 1 .NP je umiestnený aj teplovzdušný krb s krbovou vložkou ako doplnkové vykurovanie. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom, ktorý je súčasťou plynového kotla ÚVK.        

Rozvod studenej vody v dome je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového pozinkovaného potrubia. ELI v suteréne     a 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380V, v podkroví je rozvod ELI 220 V, napojený je cez domový rozvádzač ističový,       umiestnený v zádverí 1.NP domu.    

Strecha je sedlová z drevených hranolov, pokrytá je krytinou plechovou pozinkovanou zn. ROVA - na latách vrátane     doplnkov. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované - kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom. V dome sa nachádzajú dve kúpeľne: v suteréne a v 1.NP.

Kúpeľňa v suteréne je vybavená veľkou plastovou vaňou kruhového prierezu a umývadlom, samostatným WC kombi        a súčasťou kúpeľne je aj sauna. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je      z keramickej dlažby s podlahovým vykurovaním.

Kúpeľňa v 1.NP je vybavená umývadlom zabudovaným do murovaného pultu a sprchovacím kútom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby s podlahovým vykurovaním.

V suteréne domu je umiestnená aj práčovňa vybavená plastovou vaňou a dvomi automatickými práčkami. Povrchové úpravy stien práčovne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby.

V 1.NP a v podkroví domu sa nachádza samostatné WC závesné Geberit s umývadlom. Povrchové úpravy stien WC sú     z keramických obkladov do výšky stropu v prízemí a do výšky 1,50m v podkroví, podlaha je z keramickej dlažby.    

V 1.NP domu je umiestnená samostatná kuchyňa s jedálňou, vybavená kuchynskou linkou na báze dreva. V kuchynskej zostave je zabudovaný kuchynský sporák plynový s el. rúrou, digestorom, nerezový drez so stojankovou pákovou batériou a umývačka riadu. Za kuchynskou linkou je povrchová úprava steny z keramického obkladu. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. V  1.NP domu sú zabudované 2 ks klimatizačných jednotiek (v kuchyni a v jednej izbe), v podkroví domu je zabudovaná ďalšia klimatizačná jednotka (1 ks).

Interiérové dvere sú hladké a dyhované na báze dreva, do miestnosti prístavby sú vnútorné dvere posuvné na báze dreva. V obývacej izbe v 1.NP sú umiestnené krbové kachle s krbovou vložkou. Podlahy obytných miestnosti v 1. NP     tvoria parkety z tvrdého dreva, v podkroví sú plávajúce laminátové. Podlaha v Hobby miestnosti v suteréne je z keramickej dlažby. Podlahy príslušenstva v dome tvoria keramické dlažby.    

Po posúdení stavebno - technického stavu domu, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby je životnosť domu odborným odhadom stanovená na 100 rokov.

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

 

Zimná záhrada – Zimná záhrada je umiestnená vedľa domu z východnej strany jednou stenou spojená s domom. Vybudovaná bola v roku 2010. Pozostáva z kovovej nosnej konštrukcie s výplňou s polykarbonátových dosák "LEXAN",  prestrešená je konštrukciou z LEXANU s podlahou z drevených dosák.

Zastavaná plocha je 11,9 m2.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.