DRAŽBA 3 izbového bytu v obci Dolný Pial za výbornú novú cenu!!! Vydražené za 18 000 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
05.04.2018 08:45
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
20.03.2018 17:00
Druhá obhliadka:
04.04.2018 17:00
Najnižšie podanie:
14 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
14 400 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Dolný Pial
Katastrálne územie:
Dolný Pial
Ulica:
Hlavná 57

Kontakt

JUDr. Mrúzová
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec Dolný Pial, katastrálne územie Dolný Pial, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1848, a to konkrétne: byt č. 1 nachádzajúci sa na 2. p. Bytového domu, so súpisným číslom 450, vchod: 57 na Hlavnej ulici v obci Dolný Pial (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 575/8 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 6266/50284.

Opis predmetu dražby

Byt č. 1 s príslušenstvom v bytovom dome so súpisným číslom 450 postavený na pozemku registra „C“ č. 575/8, k. ú. Dolný Pial na Hlavnej ulici č. 57.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza na 2. p. bytového domu, ktorý má 3 nadzemné podlažia. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1989. Bytový dom je typu OKAL postavený na rovinatom teréne. V okolí sa nachádza štandardná občianska vybavenosť obchody, základné služby, škola, pošta, športoviská. Bytový dom sa nachádza v lokalite s vybudovanou kompletnou infraštruktúrou prístupnou peši, autom, prípadne autobusovou dopravou. Obec Dolný Pial je v vzdialená 41km od mesta Nitra.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 1 dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností, obývacej izby spojenej s kuchyňou, chodby, kúpeľne s WC a balkóna.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 1 s príslušenstvom sa predpokladá na 62,66 m2 (bez výmery balkóna).

Podlahová plocha balkóna sa predpokladá na cca 7,39 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

 

Bytový dom je založený na betónových základoch s vodorovnými izoláciami. Podlahy na 1.NP sú betónové, podlahy na vstupných chodbách sú keramické. Priečky bytového domu sú tehlové, hrúbky 10 cm a 30 cm. V priečkach sú osadené oceľové  zárubne, dvere sú drevené, plné bez zasklenia. Okná sú zdvojené drevené, strop je z  prefabrikovaných panelov. Nosné steny bytového domu sú postavené z tehál hrúbky 45 cm, priečky z tehál hrúbky 10 cm a 15 cm. Bytový dom má jednotlivé podlažia prístupné dreveným schodiskom. Schodiskové ramená a podesty sú drevené na drevenej konštrukcii. Schodišťové ramená sú s dreveným zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1 m. Strešný plášť domu je vytvorený na sedlovom krove z pálenej krytiny. Na nehnuteľnosti je nainštalovaný bleskozvod. Fasáda je na 1.podlaží zo škrabaného brizolitu, na 2. a 3. podlaží na báze umelých látok. Bytový dom má balkóny a pivničné kobky. Vykurovanie a TÚV zabezpečujú dva plynové kotly. V bytovom dome sa nachádzajú spoločné zariadenia, ktoré tvoria: pivničné kobky, priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Vo vchode sú dve bytové jednotky.     

Byt

Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, ktorá bola vykonaná v rokoch 2012 – 2013, v kúpeľni bola vymenená sanita: umývadlo, WC misa, plastová rohová vaňa, batérie. Pôvodné okná sú vymenené za nové plastové s kovovými interiérovými žalúziami. V byte sú drevené, dyhované dvere so sklenenou výplňou a osadené sú v drevených zárubniach. V kúpeľni s WC sa nachádza keramická dlažba, v ostatných priestoroch bytu je laminátová podlaha. V kuchyni sa nenachádza kuchynská linka. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, umývadlo, pákové, nerezové batérie, práčka a keramický záchod s nádržkou, pričom keramický obklad stien siaha do výšky 1,65 m. Vykurovanie v byte je ústredné, teplovodné s radiátormi. Nosnú konštrukciu bytu tvoria drevené hranoly. V byte sú drevené  preklady, drevené vnútorné priečky s vnútornou tepelnou izoláciou o hrúbke 5 cm a 12 cm, stropy sú tiež drevené trámové s rovným podhľadom.

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.