Pripravujeme opakovanú rodinného domu so záhradným domčekom vo Veľkom Záluží Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
166 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Veľké Zálužie
Katastrálne územie:
Veľké Zálužie
Ulica:
Rapatská 2

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

 

 1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5121, a to konkrétne:
 • rodinný dom so súpisným č. 915 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3811/416 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • rozostavaný záhradný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3811/430 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Nehnuteľnosť I“).

 

 1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2815, a to konkrétne:
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/140 o výmere 724 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/416 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/429 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/430 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

                (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

 

 1. Rodinný dom súpisné číslo 915 na parcele číslo 3811/416, k.ú. Veľké Zálužie.

Ide o samostatne stojaci rodinný dom v širšom centre zastavaného územia obce Veľké Zálužie. Dom je situovaný na rovinatom teréne v lokalite zastavanej nízkou skupinovou zástavbou rodinných domov štandardného vyhotovenia, na Rapatskej ulici. Jedná sa o voľne stojaci nepodpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, z toho je jedno podkrovné, ktorého výstavba bola zahájená v roku 2004. Dom bol stavebne dokončený a je v užívaní od roku 2006 na základe kolaudačného rozhodnutia, vydaného Obcou Veľké Zálužie, dňa 28.7.2006 pod č.j.294/2006-02-Žá. Rodinný dom má samostatný vstup z bočnej stany domu cez dvor. Je napojený na inžinierske siete – voda, elektro a plyn. V okolí sa nachádza nová, ako aj pôvodná zástavba rodinných domov. Je umiestnený v lokalite vhodnej na bývanie.

 

Dispozičné riešenie:

I.NP - je dispozične riešené ako vstup so zádverím, obývacia izba, kuchyňa, špajza, WC, kúpeľňa, práčovňa, schodisko, pracovňa, kuchynka, WC a kotolňa.

Zastavaná plocha je 139,35 m2.

 

II.NP. - podkrovie je dispozične riešené ako galéria, štyri izby, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha je 105,85 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Stavba je osadená na betónových pásových základoch s izoláciou, zosilnených vzhľadom k únosnosti podkladnej zeminy a nutnosti vyrovnania terénnej nerovnosti na výšku 3,50 m po pätu základu. Zvislé konštrukcie sú murované z keram. blokov hr. 30 cm s vonkajšou tepelnou izoláciu hr. 10 cm, deliace priečky sú tehlové. Strop je železobetónový monolitický. Vonkajšie omietky sú minerálne štrukturované, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Schody sú drevené so stupňami z tvrdého dreva. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami a vnútornými hliníkovými žalúziami. Vstupné a vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné sú hladké dyhované. V podkroví sú dvere z tvrdého dreva plné. Podlahy: vo všetkých miestnostiach je osadená veľkoplošná laminovaná podlaha. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická na ističe. Dom je chránený bleskozvodom a elektronickým zabezpečovacím systémom. Inštalovaný je rozvod studenej aj teplej vody plastovým potrubím, teplú vodu pripravuje kombinovaný zásobníkový ohrievač. Kanalizačné rozvody sú z PVC potrubia. Kúrenie je podlahové teplovodné, kotol je plynový Buderus. Ku kotlu a do kuchyne je privedený zemný plyn. V kuchyni je vyhotovený tehlový obklad steny nad pracovnou doskou. Osadená je kuchynská linka na báze dreva 9,50 m s granitovým drezom a s pákovou batériou, plynovou varnou doskou, s odsávačom pár, samostatnou zabudovanou el. rúrou, zabudovanou umývačkou riadu a zabudovanou chladničkou. V kúpeľni je vyhotovený keramický obklad stien po strop  a osadený je samostatný sprchovací kút s pákovou sprchovou batériou a umývadlo s pákovou batériou. WC - vyhotovený keramický obklad stien a osadený je splachovací záchod, bidet s pákovou batériou a umývadlo s pákovou batériou. V kotolni je osadený kondenzačný kotol a kombinovaný zásobníkový ohrievač TÚV (kombinácia solárneho ohrevu). Podlažie má vybudované káblové anténne rozvody.

II.NP podkrovie: Zvislé konštrukcie sú murované z keramických blokov hr. 30 cm s vonkajšou tepelnou izoláciou hr. 10 cm, deliace priečky sú tehlové. Strop je drevený trámový s podbitím sadrokartónovými doskami. Vonkajšie omietky sú minerálne štrukturované, vnútorné omietky sú vápenné štukové, okná sú plastové s izolačnými dvojsklami. Dvere sú drevené z masívu, podlahy - vo všetkých miestnostiach sú drevené veľkoplošné parkety. Elektroinštalácia je svetelná, inštalovaný je rozvod studenej aj teplej vody plastovým potrubím a kanalizačné rozvody z PVC potrubia. Kúrenie je ústredné, radiátory plechové panelové, v kúpeľni je vyhotovený keramický obklad stien do výšky 1,50 m a osadená je silakrylátová rohová vaňa s pákovou sprchovou batériou a umývadlo s pákovou batériou. Vo WC je osadený splachovací záchod. Podlažie je chránené elektronickým zabezpečovacím systémom. Strecha je valbová s vikiermi, krov je drevený väznicový, krytina ťažká betónová Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Parapety sú keramické.

Dom je zhotovený zo stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu, veku jednotlivých častí. Dom bol daný do užívania v roku 2006; počas životnosti bol čiastočne rekonštruovaný – kotol, podlahy v podkroví. Základná životnosť rodinného domu je znalcom stanovená na 100 rokov.

 

 1. Rozostavaný záhradný dom na parcele číslo 3811/430, k.ú. Veľké Zálužie.

Záhradný dom je situovaný v zadnej rožnej časti pozemku p. č. 3811/430 za rodinným dom ako voľne stojaca, nepodpivničená stavba s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou, pokrytou ťažkou betónovou škridlou Mediteran na drevenom hambálkovom krove. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Dom je v štádiu rozostavanej stavby pred dokončením, na ktorú bolo Obcou Veľké Zálužie vydané stavebné povolenie č. 548/2008-02-Ba zo dňa 2.10.2008. Stavba je osadená na bet. základových pásoch v kombinácii s bet. pätkami a izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30 cm so zateplením fasády polystyrénom hr. 6 cm. Strop je vyhotovený ako podbitie krovu tatranským profilom, vonkajšie omietky sú minerálne štrukturované, vnútorné vápenné hladké. Okná a vchodové dvere sú plastové (dokončenosť 50%) Podlaha je betónová s keramickou dlažbou. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Záhradný dom bol daný do užívania v roku 2015.

Zastavaná plocha je 36,80 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

 1. Bazén na parc. č. 3811/140, k.ú. Veľké Zálužie.

Bazén je postavený na pozemku č. 3811/140. Pôdorysné rozmery 6,95 x 3,4 m. Hĺbka bazéna je 1,5 m. Konštrukcia bazéna je tvorená murovanými tvárnicami z plastovou fóliou. Začiatok užívania je rok 2006.

Bazén je o veľkosti 35,45 m3.

 

 1. Drevený garážový prístrešok na parc. č. 3811/429, k.ú. Veľké Zálužie.

Drevený garážový prístrešok postavený na parc. č. 3811/429. Prístrešok tvorí drevená trámová konštrukcia bez výplní s drevenou šikmou strechou s podbitím. Krytina strechy ťažká korýtková - Bramac. Začiatok užívania je rok 2008.

Prístrešok je o veľkosti 63,52 m2.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.