Predaj chladničky Pripravovaná

Typ:
Pripravovaná
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
100 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Zábezpeka:
0 €

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja