Pripravujeme dražbu dvoch rodinných domov v Podunajských Biskupiciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava II
Obec:
Bratislava-Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:
Podunajské Biskupice
Ulica:
Padlých hrdinov 28
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA-m.č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie: Podunajské
Biskupice, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2064 a to konkrétne:
➢ rodinný dom ul. Padlých hrdinov 28 so súpisným číslom 10233 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc.
registra „C“ č. 2559/2 o výmere 93 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ rodinný dom ul. Padlých hrdinov 28 so súpisným číslom 10233 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc.
registra „C“ č. 2559/3 o výmere 133 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ pozemok parc. registra „C“ č. 2559/1 o výmere 245 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

➢ pozemok parc. registra „C“ č. 2559/2 o výmere 93 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ pozemok parc. registra „C“ č. 2559/3 o výmere 133 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
➢ pozemok parc. registra „C“ č. 2561 o výmere 630 m², druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súp. č. 10233 na parc. č. 2559/2, k.ú. Podunajské Biskupice
Rodinný dom súp. č. 10233 je postavený na parc. č. 2559/2 na ulici Padlých hrdinov 28 v k.ú. Podunajské Biskupice. Ide o
nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím. Do užívania bol podľa vyjadrenia
vlastníka daný v roku 1956 a v roku 2005 bol kompletne zrekonštruovaný. Situovaný je v zástavbe podobných rodinných
domov. Rodinný dom je napojený na mestský vodovod, elektrinu a plyn. Odkanalizovaný je do žumpy.
Dispozičné riešenie:
Dispozične je dom riešený ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím.
Prvé nadzemné podlažie pozostáva z predsiene, kúpeľne, WC, dvoch izieb, kuchyne a schodiska do podkrovia so
samostatným vstupom z dvora.
Zastavaná plocha je: 84,80 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
Konštrukčné riešenie – dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, založený je na základových pásoch z
kameňa a betónu. Podmurovka priemernej výšky do 50 cm je vyhotovená z lomového kameňa, betónu a tvárnic. Zvislé
obvodové a nosné konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva skladobnej hrúbky nad 400 mm. Deliace konštrukcie sú
taktiež z tehlového muriva. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným
podhľadom. Strešnú konštrukciu tvorí drevený väznicový krov, krytina je ťažká korýtková (Bramac, Tondach). Klampiarske
konštrukcie strechy (zvody, žľaby a záveterné lišty) sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (vonkajšie
parapety) sú z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí omietka na báze umelých látok. Schody na povalu sú
zhotovené z mäkkého dreva bez podstupníc. Okná v celom objekte sú drevené z tvrdého dreva s izolačným dvojsklom a
interiérovými žalúziami. Vstupné dvere sú plastové, interiérové dvere sú na báze dreva v obložkových zárubniach.
Vykurovanie je teplovodné prostredníctvom oceľových panelových radiátorov. Kotol ÚK je plynový umiestnený v kúpeľni,
zdroj TÚV je zásobníkový elektrický ohrievač umiestnený vo WC. V dome sa nachádza rozvod studenej a teplej vody z
centrálneho zdroja vyhotovený z plastového potrubia. Dom je odkanalizovaný do žumpy.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je napojený na zemný plyn.
Vybavenie domu:
Predsieň: keramická dlažba
Obytné miestnosti: veľkoplošná laminátová podlaha
Kúpeľňa: keramický obklad / keramická dlažba, obmurovaná vaňa / nerezová batéria
umývadlo so spodnou skrinkou / nerezová batéria
WC: keramický obklad / keramická dlažba, WC kombi
Kuchyňa: keramická dlažba , kuchynská linka tvaru L, plynová varná doska / elektrická
rúra / digestor, nerezový drez / nerezová batéria
2. Rodinný dom súp. č. 10233 na parc. č. 2559/3, k.ú. Podunajské Biskupice
Rodinný dom s. č. 10233 na p. č. 2559/3, k. ú. Podunajské Biskupice, na ulici Padlých hrdinov č. 28. Ide o nepodpivničený
rodinný dom s 1 nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania podľa vyjadrenia
vlastníka v roku 2008. Je situovaný v rovinatom teréne mesta Bratislava, v zástavbe rodinných domov podobného typu.
Rodinný dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu - žumpa, plyn a elektro.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom má 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
1.NP tvorí: predsieň, kúpeľňa s WC, hala so schodiskom, špajza, kuchyňa spojená s obývacou izbou a výstupom na terasu.

Zastavaná plocha je: 133,20 m2.
2.NP tvorí: hala so schodiskom, galéria, 3 x izba, chodba, kúpeľňa s WC, šatník a balkón.
Zastavaná plocha je: 133,20 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného
podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené
z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC -
hladká omieta. Stropy nad 1. a 2. nadzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické. Strecha je plochá,
dvojplášťová. Krytina strechy je zhotovená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a
záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien, resp.
balkónových dverí sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze
umelých látok. Schody sú zhotovené ako monolitické železobetónové s povrchom z nástupníc z tvrdého dreva. Vstupné
dvere sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere sú v celom dome zhotovené na báze dreva v drevených zárubniach. Okná
sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vykurovanie je teplovodné s oceľovými radiátormi. Ako zdroj
vykurovania slúži plynový kotol a ako zdroj TÚV slúži zásobníkový elektrický ohrievač (2.NP). V rodinnom dome sa
nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plastového potrubia kanalizácie
do verejného rozvodu, svetelná a motorická elektroinštalácia a rozvod zemného plynu. V čase znaleckej obhliadky majiteľ
sanoval poruchu na prípojke kanalizácie.
Vybavenie domu: V rodinnom dome je: krb, vstavané skrine – 2 ks.
Predsieň: keramická dlažba
Chodba so schodiskom: laminátové plávajúce parkety
Obytné miestnosti: laminátové plávajúce parkety
Kúpeľňa s WC na 1.NP: keramický obklad/keramická dlažba, sprchovací kút/páková
nerezová batéria, umývadlo/páková nerezová batéria, WC geberit /
bidet
Kúpeľňa s WC na 2.NP: keramický obklad / keramická dlažba, plastová vírivá rohová vaňa /
pákové nerezové batérie, WC geberit / bidet, 2x umývadlo / pákové
nerezové batérie - 2 ks
Kuchyňa: keramická dlažba, príprava napojenia vody, plynu, kanalizácie a
elektroinštalácie, kuchynská linka tvaru U, plynová varná doska /
elektrická rúra/digestor, silgranitový drez/páková nerezová batéria,
umývačka riadu / zabudovaná chladnička / mikrovlnná rúra.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.