Opakovaná dražba 2-izbového bytu v Trnave! NIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.06.2024 15:00
Miesto dražby:
kaviareň na 1.poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
07.06.2024 15:30
Druhá obhliadka:
19.06.2024 18:00
Najnižšie podanie:
70 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
177 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trnava
Obec:
Trnava
Katastrálne územie:
Trnava
Ulica:
Novomestská 9118/3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

UPOZORNENIE: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby so záložným právom Tatra banky, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo námestie 3, Bratislava, podľa V 6766/2018.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor,

(i) na liste vlastníctva č. 12169, a to konkrétne:

  • byt č. 7 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu (94 b.j., 6 n.p.) Novomestská 1, 3 so súpisným číslom 9118, vchod: Novomestská 3 v Trnave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 5292/466 o výmere 2360 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5354/763386 (ďalej len ako „predmet dražby I“), v podiele 1/1,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/201 na nebytovom priestore č. 1 nachádzajúcom sa na – 1 suteréne bytového domu (94 b.j., 6 n.p.) Novomestská 1, 3 so súpisným číslom 9118, vchod: (63 garáž. státí + 12 sklad. pries) v Trnave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 5292/466 o výmere 2360 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 3/201 na podiele o veľkosti 154550/763386 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom o veľkosti 3/201 na podiele o veľkosti 154550/763386 k Pozemku (ďalej len ako „predmet dražby II“),

(ii) na liste vlastníctva č. 12856, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5354/1112205 na pozemkoch parcely registra „C“ č. 5292/378 o výmere 3917 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/436 o výmere 11 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 5292/437 o výmere 191 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/438 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/485 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/487 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/488 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/494 o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/495 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 5292/496 o výmere 31 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby III“),
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 463650/223553205 na pozemkoch parcely registra „C“ č. 5292/378 o výmere 3917 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/436 o výmere 11 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 5292/437 o výmere 191 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/438 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/485 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/487 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/488 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/494 o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 5292/495 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 5292/496 o výmere 31 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby IV“ a spolu s predmetom dražby I – III ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Dvojizbový byt č. 7 na 1. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 9118, katastrálne územie Trnava

Predmet dražby I sa nachádza na 1. podlaží v stavbe postavenej v roku 2017. S bytom je užívaná terasa (predzáhradka). Poloha bytového domu je v obytnej časti mesta s bytovými, polyfunkčnými a administratívnymi budovami ako novootvorená lokalita pre výstavbu bytových stavieb a polyfunkcie. Pozemok, na ktorom je dom postavený, je rovinatý, prístupný po spevnenej komunikácii, v okolí domu sa nachádzajú oddychové plochy. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, STA a telefón. Dobre dostupná je poliklinika, daňový úrad, pošta, nákupné strediská, sociálna poisťovňa, domov dôchodcov, futbalové ihrisko, kúpalisko Castiglione s ohrievanou vodou a rekreačná oblasť Kamenný mlyn, ktorá sa nachádza cca 6 km od domu.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 7 pozostáva zo spálne, obývacej izby spojenej s kuchyňou, predsiene so šatníkom a kúpeľne s WC. S bytom je užívaná terasa (predzáhradka),

Celková podlahová plocha bytu č. 7 je 53,63 m2 bez výmery terasy o veľkosti 22,39 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt

Vykurovanie bytu je ústredné z centrálnej plynovej kotolne, osadené sú vyhrievacie telesá. Výplne otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú dyhované do obložkových zárubní, podlahy sú keramické a drevené laminátové plávajúce. Keramické obklady sú v kúpeľni a v kuchyni, ktorá je zariadená kuchynskou linkou so spotrebičmi. Povrchové úpravy stien sú stierkované a akrylátové nátery. V kúpeľni je osadené umývadlo, sprchovací kút a zavesené wc. V izbe je osadená klimatizačná jednotka.

 

Bytový dom

Bytový dom s jedným hlavným vchodom, nachádza sa tu šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, kde sú státia pre osobné motorové vozidlá, technické miestnosti, pivničné kobky k jednotlivým bytom a komunikačné priestory. Nosná konštrukcia bytového domu je z betónového skeletu, stropy sú liate betónové, strecha je plochá dvojplášťová, krytina je z PVC pásov. Vertikálnu dopravu zabezpečujú schodiská a výťahy. Pred domom sú parkovacie státia a vo vnútrobloku sú oddychové plochy.

 

2. Garážové státie

Garážou sa rozumie nebytový priestor č. 1 nachádzajúci sa v suteréne domu, určený na parkovanie motorových vozidiel vlastníkov garážových státí. Predmetom dražby II je garážové státie p. č. 108.

Celková podlahová plocha garážového státia je 12,48 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.