Dražba 2-izbového bytu s 3 pivnicami v Tekovských Lužanoch! Prvá 3D Vizualizácia

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.07.2024 11:30
Miesto dražby:
salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.07.2024 14:00
Druhá obhliadka:
25.07.2024 14:00
Najnižšie podanie:
38 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
38 300 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Levice
Obec:
Tekovské Lužany
Katastrálne územie:
Tekovské Lužany
Ulica:
J. A. Komenského 228/36
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Tekovské Lužany, katastrálne územie: Tekovské Lužany, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2260, a to konkrétne:

  • byt č. 4 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 228, vchod: 36 v Tekovských Lužanoch (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1369/17 o výmere 209 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k pozemku parcely registra „C“ č. 1369/17 o výmere 209 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcely registra „C“ č. 1369/18 o výmere 159 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcely registra „C“ č. 1369/19 o výmere 869 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 7404/43903.

Opis predmetu dražby

2 – izbový byt č. 4, J. A. Komenského 36, súp.č. 228, katastrálne územie Tekovské Lužany

Bytový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza, je situovaný v zastavanom území obce Tekovské Lužany. Južnou časťou obce prechádza cesta I. triedy z Nových zámkov na Šarovce, ktorú v obci križuje cesta II. triedy z Kalnej nad Hronom. Vzdušnou čiarou je vzdialená 12 km juhozápadne od Levíc, 40 km juhovýchodne od Nitry, 30 km východne od Nových Zámkov a 35 km severne od Štúrova. Prístup k domu je zabezpečený z obecnej komunikácie. Bytový dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedeného polozapusteného podzemného podlažia. Dom má jeden vchod a nachádzajú sa v ňom štyri byty. Dom bol daný do užívania v roku 1970.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 4 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora a tri pivnice umiestnené na 1.PP.

Celková podlahová plocha bytu č. 5 je 73,46 m2 (vrátane pivníc o výmere 3,83 m2, 1,75 m2 a 14,15 m2).

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú murované z tehál. Stropné konštrukcie sú železobetónové, monolitické. Strecha domu je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka, úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová omietka, hladká so soklom. Okná v spoločných priestoroch sú pôvodné drevené. Vstupná brána do domu je drevená, čiastočne presklená. Schodisko je železobetónové dvojramenné s úpravou stupňov z liateho terazza. Dom je napojený na všetky inžinierske siete z verejných zdrojov. Vykurovanie a ohrev TÚV má každý byt samostatne.

 

Byt

Vstupné dvere do bytu sú hladké, osadené v kovovej zárubni, interiérové dvere sú na báze dreva, osadené v oceľových zárubniach. Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Úpravu vnútorných stien tvorí prevažne hladká omietka s maľovkou, v kúpeľni a vo WC je keramický obklad stien. Bytové jadro je murované. Podlahy tvorí keramická dlažba a veľkoplošná laminátová podlaha. Radiátory v byte sú rebrové liatinové. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. V kúpeľni je sprchový kút, keramické umývadlo a zásobníkový ohrievač TÚV. V samostatnom WC je keramická WC kombi misa. Vykurovanie je samostatné, zabezpečené kombinovaným kotlom na tuhé palivo a plyn. Kotol je umiestnený v pivnici.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.