Dražba bytu v Partizánskom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.06.2024 11:45
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.NP, č.207 spol. JUMA Trenčín, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne
Prvá obhliadka:
06.06.2024 15:00
Druhá obhliadka:
19.06.2024 15:00
Najnižšie podanie:
45 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
45 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Partizánske
Obec:
Partizánske
Katastrálne územie:
Partizánske
Ulica:
Veľká okružná 1128/40
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Partizánske, obec: Partizánske, katastrálne územie: Partizánske, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2649, a to konkrétne:

  • byt č. 42 nachádzajúci sa na 3. p. byt.domu so súpisným číslom 1128, vchod: 40, v Partizánskom (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely reg. “C“ č. 4474 o výmere 678 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku parcelné číslo 4474 pod Domom s.č. 1128 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2533) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve o veľkosti 35/3225 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 42 v bytovom dome súp. č. 1128, ulica Veľká okružná 40, katastrálne územie Partizánske

Nachádza sa na 3. poschodí v bytovom dome postavenom v rovinatom teréne v okrajovej časti mesta. Bytový dom pozostáva zo 6-tich nadzemných podlaží a jedného polozapusteného podzemného podlažia. Na 1. PP sa nachádzajú pivnice k bytom a technická vybavenosť domu. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú spoločné priestory, komunikačné priestory a byty. Ide o panelový bytový dom s tromi vchodmi 40, 42, 44. V každom vchode je jedno schodisko a jeden výťah. Do užívania bola daný v roku 1980.

 

Dispozičné riešenie:

Byt je jednoizbový s príslušenstvom, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa s WC, predsieň a pivnica.

 

Celková podlahová plocha bytu je 37,43 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,16 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt

Byt je zrekonštruovaný, dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Interiérové dvere sú na báze dreva v obložkových zárubniach. Povrchy stien tvorí vápenná hladká omietka, v kúpeľni a vo WC je keramický obklad. V kúpeľni je sprchový kút, keramické umývadlo osadené v kúpeľňovej skrinke a keramická WC misa so zadným splachovaním. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez panelové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, teplej a studenej vody, vnútornej kanalizácie a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie teplej aj studenej vody, plynu a elektriny. K bytu patrí pivnica na 1. PP.

 

Bytový dom

Dom je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa zo železobetónovej konštrukcie z plošných prefabrikátov. Byty v dome sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Krytina plochej strechy je živičná natavovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vo vchode je jeden zrekonštruovaný výťah umiestnený vo výťahovej šachte. Úpravu vonkajších povrchov tvorí kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou na báze umelých hmôt. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná brána je plastová, čiastočne presklená s izolačným dvojsklom. Schodisko je železobetónové prefabrikované so stupňami z liateho terazza, na chodbách a medzipodestách je linoleum. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zvedená do verejnej siete. V dome je rozvod zemného plynu (v byte je plyn odstavený). Vstup do domu je na elektromagnetický čip, v dome je elektrovrátnik.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.