Dražba 3-izbového bytu v Šamoríne Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
24.06.2024 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
06.06.2024 09:30
Druhá obhliadka:
19.06.2024 09:30
Najnižšie podanie:
137 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
137 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Šamorín
Katastrálne územie:
Šamorín
Ulica:
Rybárska 2777/2A
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec: Šamorín, katastrálne územie: Šamorín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3741, a to konkrétne:

  • byt č. 14 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu so súpisným číslom 2777, vchod: 2/A, v Šamoríne (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely reg. “C“ č. 2392/100 o výmere 872 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parcely reg. “C“ č. 2392/94 o výmere 1015 m2, druh pozemku: ostatná plocha o veľkosti 72/2319,
  • nebytový priestor č. 16 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu so súpisným číslom 2777, vchod: 2/A, v Šamoríne postaveného na pozemku parcely reg. “C“ č. 2392/100 o výmere 872 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parcely reg. “C“ č. 2392/94 o výmere 1015 m2, druh pozemku: ostatná plocha o veľkosti 2/2319 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Byt č. 14 v bytovom dome súp. č. 2777, ulica Rybárska 2/A, katastrálne územie Šamorín

Nachádza sa na 3. NP bytového domu v širšom centre mesta. Bytový dom pozostáva z 5-tich nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Na 1. PP sa nachádza podzemná garáž a technické zázemie domu, na 1. NP sa nachádzajú spoločné priestory, komunikačné priestory a nebytové priestory, na ostatných podlažiach sú byty a nebytové priestory (pivnice). Do užívania bola daný v roku 2017.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a loggia.

 

Celková podlahová plocha bytu je 71,19 m2 bez plochy loggie o výmere 5,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt

Vstupné dvere do bytu sú hladké v kovovej zárubni. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Úpravu vnútorných stien tvorí prevažne hladká omietka s maľovkou, v kúpeľni a vo WC je keramický obklad stien. Bytové jadro je murované. Podlahy tvorí keramická dlažba a veľkoplošná laminátová podlaha. Interiérové dvere sú na báze dreva v obložkových zárubniach. Radiátory v byte sú kovové panelové. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva vyhotovená na mieru so vstavanými spotrebičmi: elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, sklokeramickou varnou doskou, umývačkou riadu, chladničkou s mrazničkou, digestorom  a silgranitovým drezom. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. V samostatnom WC je keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom a umývadielko osadené v kúpeľňovej skrinke. V jednej z miestností je vstavaná skriňa. V obývacej miestnosti je klimatizácia.

 

Bytový dom

Dom je založený na pilótových základoch z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou. Nosná konštrukcia domu je betónová tyčová s murovanými výplňovými stenami. Strecha domu je plochá jednoplášťová, tepelne izolovaná. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Dom má bleskozvod. Schodisko je monolitické železobetónové s úpravou stupňov z keramickej dlažby. Schodiskové zábradlie je kovové. Vo vchode je jeden výťah. Úpravu vonkajších povrchov tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Úpravu vnútorných povrchov tvorí hladká omietka. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie a príprava TÚV je lokálne prostredníctvom štyroch plynových turbokotlov a nádrže na ohrev TÚV. V dome je elektrovrátnik.

 

2. Nebytový priestor č. 16 v bytovom dome súp. č. 2777, ulica Rybárska 2/A, katastrálne územie Šamorín

Nachádza sa na 3. NP bytového domu evidovaný ako skladový priestor. Situovaný je vo väčšom priestore a tvorí ho kobka so stenami a dverami z kovového pletiva. V priestore je rozvod elektroinštalácie a má denné osvetlenie.

Podlahová plocha nebytového priestoru je 2,20 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.