Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Bratislave - Rači! NIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
405 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
540 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Rača
Katastrálne územie:
Rača
Ulica:
Zvončeková 9518/54B
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Bratislava III, obec: Bratislava-Rača, katastrálne územie: Rača, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1874, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 9518 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 2558/16 o výmere 191 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2558/7 o výmere 309 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2558/16 o výmere 191 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 9518, kat. územie Rača

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím, bez podpivničenia. Dom je murovaný, má pôdorys tvaru "L" a valbovú strechu. Dom je situovaný v zástavbe rodinných domov na Zvončekovej ulici č. 54B na svahovitom pozemku. Ulica, na ktorej sa dom nachádza, je málo frekventovaná. Prevládajúca zástavba je obytná - 1 - 2 poschodové rodinné domy. Dostupnosť verejnej autobusovej a električkovej dopravy je peši do 15 min. Dostupnosť medzinárodnej osobnej vlakovej stanice Bratislava hlavná stanica je do 40 min. mestskou dopravou alebo do 20 min. autom. Dom bol daný do užívania v roku 2004.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: zádverie, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, garáž, schodisko, hosťovská izba a obývacia izba.

Zastavaná plocha 1. NP je 190,84 m2.

 

Podkrovie: chodba, kúpeľňa s WC, šatník, schodisko a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha podkrovia je 169,45 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Obvodové a nosné zvislé konštrukcie sú murované z tehál Wienerberger v skladobnej hrúbke 400 mm. Deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke 250 mm. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka, úpravu vonkajších povrchov tvorí silikátová omietková zmes ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Dom je v plnom rozsahu zateplený EPS polystyrénom. Strop nad 1. NP tvorí PREMAC + monolitický železobetónový strop s izoláciou. Pod nosnou konštrukciou stropu sú uložené drevené trámy, ktoré po prechode cez obvodové murivo tvoria nosnú konštrukciu balkónov. Konštrukciu strechy tvorí zložitý väznicový krov s nerovnakou výškou hrebeňa. Krytina strechy je BRAMAC - Alpská. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú z medeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (okenné parapety) sú z hliníkového plechu. Fasádne omietky sú tenkovrstvé silikátové, ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Úpravu vnútorných stien tvorí sádrová omietka. V kúpeľniach, WC a za kuchynskou linkou je keramický obklad stien. Schody do podkrovia sú samonosné z tvrdého dreva. Interiérové dvere sú dyhované osadené v drevených obložkových zárubniach. Okná sú drevené z EUROPROFILU s izolačným dvojsklom, v podkroví doplnené strešnými oknami VELUX. Podlahy sú prevažne veľkoplošné laminátové a keramická dlažba. Vykurovanie domu je teplovodné podlahové. Kondenzačný kotol ÚK je umiestnený v kotolni prístupnej z garáže. Elektroinštalácia na 1. NP je svetelná a motorická, v podkroví je len svetelná. Rozvod teplej i studenej vody je na oboch podlažiach z plastových rúrok. Zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK umiestnený v kotolni. Inštalácia zemného plynu je na prízemí. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so vstavanými spotrebičmi - sklokeramickou varnou doskou, elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu a nerezovým drezom. V kúpeľni na 1. NP je sprcha a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. V kúpeľni v podkroví je obmurovaná vaňa, dve keramické umývadlá, sprcha a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Na prízemí v garáži je zateplená segmentová brána s diaľkovým ovládaním. V obývacej izbe na 1. NP je krb s vykurovacou vložkou a uzavretým ohniskom. Dom je vybavený rozvodom centrálneho vysávača. Dom je napojený na všetky inžinierske siete z verejných zdrojov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.